Skip to content

Vergoedingen

Voor fysiotherapie heb ik bewust gekozen geen contracten meer af te sluiten, om betere zorg en tijd aan jou te kunnen besteden. Je krijgt eens per maand een rekening die je zelf bij je zorgverzekeraar indient en krijgt dan een groot deel vergoed. Voor meer info zie: https://www.kngf.nl/actueel/nieuws/2019/maart/fysiotherapiepraktijk-zonder-contract.-welke-vergoeding-krijgt-patient.html

Met de ontspanningstherapie/ lichaamsgerichte therapie sta ik in de zorggids, onder het kopje lichaamsgerichte/ psychosociale zorg. Dat valt in het aanvullend pakket: complementaire zorg of alternatieve zorg. De meeste verzekeraars erkennen de beroepsvereniging NVPA (beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten) waar ik bij aangesloten ben. Dat betekent dat je in veel gevallen een deel van de behandeling vergoed krijgt. Dit hangt uiteraard af van jouw gekozen verzekering en pakket. Deze kosten vallen buiten het eigen risico.

Behandeltijd

  • fysiotherapie: 30 minuten, incl. administratie en het maken van een volgende afspraak.
  • psychosomatische therapie/ontspanningstherapie/lichaamsgerichte therapie (NVPA): 60 minuten, incl. administratie en het maken van een vervolg afspraak. Indien gewenst of nodig kan de afspraak, in onderling overleg, langer duren.

Annuleren afspraak

Wordt een gemaakte afspraak binnen 24 uur van tevoren afgezegd, dan wordt deze in rekening gebracht.

Betaling

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de betaling. De rekening voor psychosomatische therapie/ lichaamsgerichte therapie wordt per mail toegestuurd. De betaalde rekening kan vervolgens direct bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden de kosten wel/niet of deels/geheel vergoed.

Tarieven

  • Algemene fysiotherapie 30 minuten € 38,00
  • Fysiotherapie aan huis 30 minuten € 48,00
  • Psychosomatische-/lichaamsgerichte therapie (NVPA) 60 minuten € 92,50; langer durende gesprekken € 23,00 per 15 minuten
  • Intakegesprek 60 minuten  € 92,50
  • E-coaching: op aanvraag

Klachten

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure van een klacht vind je informatie op de website van het NVPA. 
Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

AGB code: 90115735

KNGF

Aangesloten bij KNGF 
(Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie)

NFP

Aangesloten bij NFP 
(Nederlandse Vereniging volgens de Fysiotherapie Psychosomatiek)

RBCZ een vrije zorgkeuze

RBCZ

Aangesloten bij RBCZ en TCZ: complementaire en integrale zorg

NVPA

Aangesloten bij NVPA(Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen)

S.C.A.G

Aangesloten bij S.C.A.G
 (Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg)

Back To Top