Skip to content

Het grootste geschenk

Ik geloof

dat ik geen groter geschenk kan ontvangen

dan door de ander

te worden gezien,

te worden gehoord,

te worden begrepen en aangeraakt.

 

Het grootste geschenk

dat ik kan geven is

de ander te zien,

te horen,

te begrijpen,

aan te raken.

 

Wanneer dat gebeurt

voel ik

dat er contact is gelegd.

Back To Top