Skip to content

Sharing blog Everyday Africa

De oude afrikaanse wijsheid leert: ” hoewel je een bos aanbiedt, verzamel je niet meer dan je moet eten. Hoewel je de zee aanbiedt, haal je niet meer dan je kunt dragen. Het aanbod van overvloed is de test van karakter “. echt, de wereld heeft genoeg voor iedereen maar er lijkt niet genoeg te gaan om te gaan want vandaag is ” wijs ” zijn degenen die veel meer kunnen blijven dan ze ooit nodig zullen hebben. Het gevaarlijkste op aarde is geen nucleaire bom, maar de ziel die nooit genoeg heeft. Hebzucht zal onze vijand zijn. Foto en woorden door nana kofi acquah (www.nkacquah.com) @africashowboy (copyright: 2017). #kokrobite #ghana #afrikahttp://ift.tt/2kYT5Gr

Ancient African wisdom teaches: “Though you’re offered a forest, gather not more than you need to eat. Though you’re offered the sea, fetch not more than you can carry. The offer of abundance is the test of character”. Truly, the world has enough for everybody but there seems to be not enough to go around because today’s “wise” are those who get to keep far more than they’ll ever need. The most dangerous thing on earth is not a nuclear bomb but the soul that never has enough. Greed will be our nemesis.

Photo and Words by Nana Kofi Acquah (www.nkacquah.com) @africashowboy (Copyright: 2017). #kokrobite #ghana #africahttp://ift.tt/2kYT5Gr

Bekijk hier de pagina van Everyday Africa

 

 

Back To Top